Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1286 van 21 april 1995 - Bedrag van het kraamgeld in het geval van een meervoudige betaling

   

  De wet van 9 december 1994 tot wijziging van artikel 73bis van de gecoördineerde wetten verscheen op 30 maart 1995 in het Belgisch Staatsblad. (...)

  Artikel 1 van deze wet vervangt in §1, lid 4 van artikel 73bis G.W. de woorden "geacht dezelfde geboorterang te hebben" door de woorden "geacht de eerste geboorterang te hebben".

  Hieruit volgt dat men in het geval van een meervoudige geboorte evenveel uitkeringen van kraamgeld moet toekennen, overeenkomend met een eerste geboorte, als er kinderen geboren worden.

  Voor het toekennen van het kraamgeld voor een eerste geboorte moet men dus niet langer nagaan, zoals vroeger, of de kinderen geboren bij de meervoudige bevalling al dan niet de eerste zijn van de vader of van de moeder. In het geval van een meervoudige bevalling worden de vermeldingen op het bijzondere attest betreffende de chronologie van de geboortes dus overbodig.

  De nieuwe wet treedt in werking op 1 april 1995 en is dus van toepassing op iedere geboorte die plaatsvindt vanaf deze datum.

  Top