Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1298 van 23 mei 1996 - Wet houdende sociale bepalingen (uittreksel)

  De wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 april 1996.

  (...)

  1.1. Nieuw artikel 62, G.W. (art. 51) van kracht op 30 april 1996

  1.1.1. De nieuwe bepalingen van de gecoördineerde wetten van kracht op 30 april 1996 bepaalt voortaan in zijn § 1 dat de kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin het 18 jaar wordt.

  1.1.1.1. Het aldus verleende recht wordt losgekoppeld van de schoolplicht, hetgeen een einde stelt aan de interpretatiemoeilijkheden in verband met dit begrip (cf. M.O. nr. 531 van 9 december 1993 en addendum van 14 januari 1994)
  1.1.1.2. Dit recht is onvoorwaardelijk, enkel met de beperking dat aan de Koning de macht wordt toegekend om eventueel de toekenning van kinderbijslag afhankelijk te stellen van een inschrijving in een school.

  Anders gezegd: de vroegere beperkingen in verband met de winstgevende activiteit van het kind of de toekenning van sociale uitkeringen aan dat kind, zijn opgeheven. de rechten die tot dusverre zijn afgewezen wegens deze belemmeringen moeten bijgevolg stelselmatig opnieuw worden onderzocht en zonodig op 1 april 1996 worden hersteld ingevolge artikel 48, lid 2, G.W.

  Het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 dat de toepassingsregel uitmaakte van het vroegere artikel 62, § 1, G.W. wordt impliciet afgeschaft vanaf 30 april 1996.

  (...)

  Top