Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1329 van 18 mei 2001 - KB van 19 maart 2001 tot wijziging van KB van 12 april 1984 tot uitvoering van Art. 42bis en Art. 56, §2 KBW

   

  Het koninklijk besluit van 19 maart 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, KBW verscheen in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2001 (kopie als bijlage).

  Dit koninklijk besluit vervangt in het koninklijk besluit van 12 april 1984 dat de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste definieert, een hoedanigheid waarvan de toekenning van de toeslagen 42bis en 50ter KBW afhangt, het begrip gezin gevormd door personen van verschillend geslacht door het begrip feitelijk gezin, vanaf 1 september 2000.

  Ter herinnering, de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse bepalingen heeft de discriminaties op basis van het geslacht van de personen die een gezin vormen in de gecoördineerde wetten opgeheven door de invoering van het begrip feitelijk gezin. De bepalingen van deze wet in verband met deze materie traden in werking op 1 september 2000.

  Het eerder vermelde koninklijk besluit van 12 april 1984 bevatte echter nog altijd het begrip gezin gevormd door personen van verschillend geslacht, en het was dus aangewezen dit te wijzigen door een koninklijk besluit met terugwerkende kracht tot op 1 september 2000, wat artikel 75 van de eerder vermelde wet voorzag.

  Het koninklijk besluit van 19 maart 2001 brengt deze wijziging tot stand en dekt aldus de praktijk van de fondsen sedert 1 september 2000 (zie CO 1324 van 22 september 2000, punt 2.3.3.).

  Top