Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 707 van 21 oktober 1963 - Fictieve geboortedatum voor sommige kinderen van vreemde nationaliteit

  (...) ; de bedragen verhoogd in functie van de leeftijd, zijn verschuldigd van de eerste dag af van de maand welke volgt op deze in de loop waarvan het kind die bepaalde leeftijd heeft bereikt.

  (...)

  In toepassing van art. 62 mag in geen geval een einde worden gesteld aan de uitbetaling der vergoedingen vooraleer het rechtgevend kind de leeftijd van 14 jaar 1 heeft bereikt.

  Indien nu door de bevoegde overheden van het land van herkomst van kinderen van vreemde - voornamelijk Marokkaanse, Algerijnse en Turkse - nationaliteit, slechts het geboortejaar kan medegedeeld worden en het dus bij gebreke aan bewijskrachtige gegevens praktisch onmogelijk is de juiste geboortedatum van deze kinderen te kennen, mag als geboortedatum 30 juni aangenomen worden (ministeriële brief van 27 september 1963, referenties: F.P.589/A.G.10962/38649).

  • 1Lezen: voor 31 augustus van het kalenderjaar waarin het kind 18 jaar wordt.
  Top