CO 746 van 29 september 1964 - Mandaat door bijslagtrekkende verleend

  In haar advies KC. 132/5704 van 5 december 1957, u medegedeeld met omzendbrief CO 535 van 6 maart 1959, heeft de Commissie geoordeeld dat het mandaat door de moeder aan haar echtgenoot of aan een ander gezinslid verleend, de kinderbijslag voor haar rekening te innen, geen afstand van de kinderbijslag uitmaakt en dat deze handeling niet in strijd is met de bepalingen van art. 741 .

  In de loop van de vergadering van 18 februari 1964 heeft de Commissie de mening uitgedrukt dat deze oplossing mag behouden blijven.

  De Commissie heeft daarenboven bepaald dat, met het doel misbruiken te vermijden waarvan de bijslagtrekkende het slachtoffer zou zijn, men niet kan aanvaarden dat betalingstitels zouden opgemaakt worden op naam van een andere persoon dan de bijslagtrekkende.

  De kinderbijslag mag wel overgedragen worden op het credit van een postrekening of van een bankrekening van de volmachtdrager op voorwaarde dat de bijslagtrekkende eveneens over deze rekeningen kan beschikken.

  • 1Huidig artikel 1410 Ger. W.
  Top