Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 748 van 30 september 1964 - Periodes van opsluiting wegens een veroordeling voor dienstweigering - Afwezigheid wegens ziekte of ongeval

  Met zijn brief van 26 augustus 1964, ref. FP. 1437/A.G.8392, werd ons door het Ministerie van Sociale Voorzorg medegedeeld, dat volgens inlichtingen verstrekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt - Algemene Directie van de Nationale Zaken - Militie, de periodes van opsluiting wegens een veroordeling voor dienstweigering niet als actieve dienst worden beschouwd.

  Voor deze periodes kan dus geen kinderbijslag toegekend worden bij toepassing van artikel 41 litt. e)1 .

  Bovendien moeten wij er u op wijzen, dat de afwezigheid wegens ziekte of ongeval niet als dienst gerekend wordt, tenzij ze het gevolg is van in de dienst opgelopen kwetsuren of opgedane ziekten.

  Voor de periodes van afwezigheid wegens ziekte of ongeval die niet als dienst gerekend worden, kan het recht op kinderbijslag evenwel onderzocht worden krachtens artikel 56 der geordende wetten, door het kinderbijslagfonds die het laatst de milicien bediende.

  • 1

   Lezen artikel 53, § 1, 4°.

  Top