CO 839bis van 28 januari 1972 - Toekenning van kinderbijslag aan het werkzoekende kind dat universitaire studies beëindigd heeft (Art. 5, 3e al., 2° van KB van 15 februari 1968) (uittreksel)

  (...)

  De Minister heeft bepaald dat de kinderen die universitaire studies beëindigd hebben, bedoeld worden door de bepalingen van art. 124, 1e lid van het koninklijk besluit van 20 december 19631 .

  (...)

  Daaruit volgt dat de werkloosheidsuitkeringen en bijgevolg de kinderbijslag, (...) verleend worden aan de kinderen die universitaire studies beëindigd hebben omdat ze noodzakelijkerwijze hun studies van de hogere secundaire cyclus volbracht hebben.

  (...)

  • 1Thans artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
  Top