CO 938 van 13 juli 1973 - Art. 60 GW - Aard van de vergoedingen voor gezinslast toegekend aan de bursalen van de Zaïrese regering

     

    De Minister van Sociale Voorzorg heeft ons mededeling gegeven van zijn beslissing betreffende het probleem van de kinderbijslag ten behoeve van de kinderen van de bursalen van de Zaïrese regering.

    Naar analogie, moeten de regels bepaald voor de bursalen van de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking gevolgd worden (zie C.O. 898 van 23 juni 1971).

    Top