CO 949 bijlage 3/8 van 27 juni 2005 - Modelformulieren voor de toepassing van de Verordening 1408/71 en 574/72 Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie

  Hierbij vindt u een kopie van Besluit nr. 201 van 15 december 2004 van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, gepubliceerd in het Publicatieblad nr. L 129 van 23 mei 2005 van de EU.

  Dit besluit wijzigt en vervangt de formulieren E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407 en E 411 die met het Besluit nr. 1551 werden gepubliceerd. Het schaft verder het formulier E 413 F af dat was opgenomen bij het Besluit nr. 146.2

  Besluit nr. 201 is van toepassing vanaf 1 juni 2005 binnen alle lidstaten van de EU, in het kader van de EER en in de relatie met Zwitserland.

  Het lijkt aangewezen om, zoals in het verleden, verder het formulier E 407, en niet het formulier E 404, te gebruiken voor het bekomen van de nodige informatie omtrent de handicap van een kind in het kader van de vaststelling van het recht op de verhoogde bijslag in toepassing van de artikelen 47 en 63 van de Kinderbijslagwet. De instructies vervat in de bijlagen 48 van 6 maart 1992 en 48.1 van 25 juni 1993 bij de CO 949, dienen verder in die zin gelezen te worden.

  U vindt het Besluit evenals een modelexemplaar van elk formulier in de 20 officiële talen van de EU op de internetsite http://europa.eu.3 U gelieve de modelformulieren zelf te downlaoden en ze, zoals gebruikelijk, volgens uw eigen behoefte te vermenigvuldigen.

  • 1Zie bijlage 3/7 van 1 april 1996 bij de CO 949.
  • 2Zie bijlage 45 van 24 januari 1992 bij de CO 949.
  • 3Na de taalkeuze klikt u achtereenvolgens op 'Publicaties en documenten > Wetgeving en verdragen' - 'EUR-LEX' - 'PUBLICATIEBLAD' - 'L 129
   datum 23/05/2005'.
  Top