CO 949 - bijlage 47/11 van 2 juni 2016 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 april 2016

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 april 2016. Dit overzicht bevat de bedragen, voor inhouding van de CRDS1 , die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling volgens de CO 949 bijlage nr. 47 van 23 februari 2005.

    • 1"Contribution pour le remboursement de la dette sociale". Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top