CO 949 bijlage 47/12 van 11 augustus 2017 - Samenvattende tabel van de gezinsbijslagen toegekend door Frankrijk op 1 april 2017

    Als bijlage gaat een samenvattende tabel met de bedragen van de onderscheiden gezinsbijslagen die door Frankrijk worden uitbetaald op 1 april 2017. Dit overzicht bevat de bedragen, vóór inhouding van de CRDS1 , die in aanmerking moeten genomen worden voor de verschilbetaling volgens de CO 949 bijlage 47 van 23 februari 2005.

     

     

    • 1“Contribution pour le remboursement de la dette sociale”. Dit bedrag wordt direct ingehouden door de Franse fondsen belast met de betaling van de gezinsbijslag.
    Top