Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 979 van 25 september 1974 - Mindervalide kinderen die tewerkgesteld worden in of door een beschutte werkplaats - Geen nieuwe procedure tot vaststelling van de arbeidsongeschiktheid (uittreksel)

  Overeenkomstig de omzendbrief C.O. 521 van 24 februari 1958 moet de betaling van de kinderbijslag onderbroken worden wanneer een kind dat als arbeidsongeschikt erkend werd, enige activiteit begint uit te oefenen. De betaling van de kinderbijslag mag niet hervat worden dan na een nieuwe tussenkomst van het orgaan bevoegd om de ongeschiktheid vast te stellen (...).

  (...) een tewerkstelling in een beschutte werkplaats geen reden is om een vroeger getroffen beslissing inzake de ongeschiktheid van het mindervalide kind, te herzien, vóór het verstrijken van de termijn waarvoor geldig was.

  Voor zover nodig wordt eraan herinnerd dat het feit dat een minder-valide in het huwelijk treedt, op zich zelf de vroeger inzake zijn ongeschiktheid getroffen beslissing, niet wijzigt (KC. 132/5797). Er bestaat derhalve geen aanleiding toe in dergelijk geval de Medico-Sociale Dienst1 opnieuw te ondervragen.

  Gewijzigd door CO 1031 van 24 november 1976.

  • 1Lezen Ministerie van Sociale Voorzorg.
  Top