CO 958 van 13 februari 1974 - Wet van 10 april 1973 waarbij aan de werknemers kredieturen worden toegekend met het oog op hun sociale promotie - Weerslag op de GW (uittreksel)

  Het Belgisch Staatsblad van 21 april 1973 publiceert de wet van 10 april 1973 waarbij aan de werknemers kredieturen worden toegekend met het oog op hun sociale promotie1 .

  Artikel 92 van deze wet bepaalt, dat de uren gedurende welke de werknemer afwezig is om door de wet toegelaten lessen te volgen gelijkgesteld worden met werkelijke arbeidsuren voor de toepassing van de sociale wetgeving.

  Bijgevolg worden deze uren van afwezigheid gelijkgesteld met werkelijk volbrachte arbeidsuren (...).

  (...)

  • 1Deze wet werd opgeheven en vervangen door de wet van 22 januari 1985, artikelen 108 tot 144 (B.S. 24 januari 1985). Zie ook het koninklijk besluit van 23 juli 1985 (B.S. 10 augustus 1985).
  • 2Huidig artikel 115 van de wet van 22 januari 1985.
  Top