Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 995 van 26 februari 1975 - Vermelding van het nummer van rechthebbende op de strook van elke postassignatie

     

    Met zijn omzendbrieven CO 838 van 19 augustus 1968 en CO 875 van 25 juni 1970, heeft de Rijksdienst de kinderbijslagfondsen verzocht aan elke rechthebbende een kaart te bezorgen waarop de aan het dossier toegekende referentienummers moeten voorkomen.

    Dit document moet dienen om het dossier spoedig terug te vinden, niet alleen zolang het door het fonds bediend wordt, maar eveneens wanneer dit fonds, ingeval van verandering van werkgever, elke tussenkomst zal stopgezet hebben.

    De ondervinding heeft aangetoond dat talrijke rechthebbenden hun kaart verliezen. Om hieraan het hoofd te bieden, vraagt de Rijksdienst met aandrang aan de kinderbijslagfondsen dat zij het nummer van rechthebbende zouden vermelden op de strook van elke postassignatie die zij uitgeven.

    Top