Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1005 van 8 juli 1975 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de GW - Mededeling van de beslissing aan de betrokkenen

   

  (...)

  In antwoord op een verzoek van de Minister van Sociale Voorzorg, wijzen wij u nogmaals op de verplichting de uitslag van de geneeskundige expertise, met name de graad van ongeschiktheid en de duur ervan, zodra u die hebt ontvangen, ondubbelzinnig aan de aanvragers van kinderbijslag mede te delen.

  Indien de beslissing tot gevolg heeft dat de toekenning van de gezinsbijslag wordt geweigerd, vragen wij dat de Fondsen ook in dit geval deze weigering aan de aanvragers zouden mededelen, waarbij zij hun eveneens uitleggen over welke rechten zij beschikken inzake herziening en beroep.

  Deze mededeling is verplicht ongeacht de aard van de beslissing en het stadium waarin het onderzoek zich bevindt, d.w.z. zowel in geval van een eerste aanvraag als bij hernieuwing van de procedure.

  Top