Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 134 van 22 maart 1955 - Ontslag bij kinderbijslagfondsen

  Artikel 38 legt de werkgevers, bij ontslag, de verplichting op aan hun compensatiekas een vooropzeg van ten minste dertig dagen te geven.

  Ik ben van mening dat hieruit niet mag worden besloten dat de compensatiekassen de mogelijkheid hebben bij hun statuten aan hun leden een langere vooropzegtermijn op te leggen.

  Artikel 38 dient beperkend verklaard en er mag niet worden van afgeweken vermits het een beperking van de vrijheid van vereniging uitmaakt, erkend bij artikel 201 van de Grondwet en gewaarborgd bij artikel 2 van de wet van 24 mei 1921.

  Ik verzoek derhalve de statutaire bepalingen van uw compensatiekas te doen wijzigen, voor zover zij, bij ontslag, een langere vooropzegtermijn dan dertig dagen opleggen.

  • 1Lezen art.27, KBW.
  Top