Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 125 van 12 oktober 1953 - Arbeiders van San Marino tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid

   

  Ik heb besloten de wettelijke beperking dat het kind in België moet worden opgevoed, op te heffen ten gunste van de in de Republiek San Marino opgevoede kinderen van arbeiders van San Marino tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid.

  Ik laat U opmerken dat deze afwijking wordt toegepast binnen dezelfde perken als deze voorzien bij artikel 20 van de overeenkomst betreffende de sociale verzekeringen tussen België en Italië op 30 april 1948 te Brussel ondertekend.

  Hieruit volgt dat de kinderbijslag zal worden verleend volgens de bedragen van de gewone schaal, met uitzondering van elke verhoogde of speciale kinderbijslag welke uit de Belgische wetgeving voortvloeit, voor de eigen kinderen van de arbeider, voor de eigen kinderen van zijn echtgenote en voor de gemeenschappelijke kinderen van de echtgenoten en zulks tijdens de periode van effectieve tewerkstelling en de bij de Belgische wetgeving gelijkgestelde perioden; na het overlijden van de arbeider of na zijn vertrek uit België wordt hij niet meer verleend.

  Daarenboven wordt deze afwijking toegestaan met terugwerkende kracht, doch alleen in de mate om voor de belanghebbenden de terugbetaling van kinderbijslag te beletten, die hen te goeder trouw zou betaald geweest zijn door compensatiekassen die hun toestand zouden verwisseld hebben met deze der arbeiders van Italiaanse nationaliteit.

  Top