Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 260 van 15 januari 1970 - Niet toegelaten onderbreking van de betaling van gezinsbijslag

   

  Het komt voor dat met betrekking tot een gezin met verscheidene rechtgevende kinderen het recht van een kind niet of slechts gedeeltelijk kan worden vastgesteld.

  Het spreekt vanzelf dat in dergelijk geval het niet geoorloofd is de uitbetaling van de bijslag te onderbreken betreffende de kinderen wier recht vaststaat.

  Zo moet ook, wanneer voor een minder-valide kind het recht op kinderbijslag vaststaat, die bijslag worden uitbetaald zelfs als de wettelijke procedure ter vaststelling van het recht op de bijkomende bijslag nog niet is beëindigd.

  Ik dring er dus ten zeerste op aan dat de nodige maatregelen zouden worden getroffen om aan de gezinnen die bedragen uit te betalen welke alleszins verschuldigd zijn. Zo nodig dient later tot een bijpassing te worden overgegaan.

  Top