Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 290 van 21 december 1973 - Vaststelling van de ongeschiktheid van sommige personen voor de toepassing van de SWKW (uittreksel)

     

    (...)

    2. Tegen de beslissing van de kinderbijslaginstelling, waarbij rekening werd gehouden met de door de bevoegde geneesheer gedane vaststelling, kan beroep worden ingesteld bij de bevoegde arbeidsrechtbank, overeenkomstig artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (de administratieve beslissing kan dus in al haar vormen worden betwist, inclusief de vaststelling van de ongeschiktheid). Artikel 120 van de samengeordende wetten is toepasselijk op deze rechtsvordering.

    a) de kosten worden gedragen overeenkomstig artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 24 juni 1970, t.t.z. door de kinderbijslaginstelling die de rechthebbende bedient (behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is);

    Top