Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 507 van 17 februari 1992 - Bedrag van de vervangingsinkomens boven dewelke geen recht meer bestaat op de verhoogde bijslag, zoals voorzien bij Art. 42bis, vierde lid, en Art. 56, paragraaf 2, tweede lid, van de SWKW( uittreksel)

     

    Het koninklijk besluit van 25 november 1991, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1992, wijzigt verschillende bepalingen van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en met name ook het vermenigvuldigheidsgetal van het maximum dagbedrag van de invaliditeitsuitkering van de werknemer met personen ten laste om het maandbedrag te bekomen. Dat vermenigvuldigheidsgetal is vastgesteld op 27.

    (...)

    Top