Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 519 van 12 januari 1993 - Toekenning van kinderbijslag ten behoeve van leerjongens en leermeisjes (Art. 62, §2, GW)

   

  In het Belgisch Staatsblad van 5 november 1992 verscheen de wet van 5 augustus 1992 waarbij de toekenning van kinderbijslag aan leerjongens en leermeisjes tot de leeftijd van 25 jaar wordt gewaarborgd. Deze wet trad in werking op 15 november 1992.

  Voortaan zullen de leerjongen en het leermeisje ten laatste tot het einde van de maand waarin de leeftijd van 25 jaar wordt bereikt rechtgevend kunnen zijn op kinderbijslag.

  Zij is van toepassing op leerovereenkomsten of -verbintenissen die op die datum nog niet beëindigd waren of die afgesloten zijn na deze datum.

  Bijgevolg kan de betaling, indien ze werd stopgezet bij toepassing van de vroegere bepaling van artikel 62, § 2, G.W., worden hernomen in uitvoering van voormelde wet van 5 augustus 1992 in de mate dat het kind de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt.

  Een koninklijk besluit van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst, blijft ondertussen onverminderd van toepassing.

  Top