MO 538 van 11 augustus 1994 - KB van 23 december 1993 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders - Aanpassing van de bedragen aan de indexcijfers van de consumptieprijzen 114,43 - 112,64 en 114,89 (1988 = 100) (uittreksel)

     

    Het Koninklijk Besluit van 23 december 1993 tot verhoging van de hoofdelijke bijdragen verschuldigd in de kinderbijslagregeling voor loonarbeiders, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 1993, verhoogt met ingang van 1 januari 1992 de bedragen waarvan sprake in de artikelen 77, eerste lid, en 78, eerste lid, van de samengordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

    (...)

    Top