Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

17 juli 1991 - Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de instellingen en dienst betreft die de opvang van zieke kinderen en de opvang buiten de normale werktijden van werknemerskinderen van 0 tot 3 jaar organiseren, van de wijze waarop het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten werkt en van de regelen voor het verlenen van tegemoetkomingen (BS 10.9.1991) (Opgeheven)

    Opgeheven - Wet van 29.4.1996, art. 62 (B.S. 30.4.1996) met ingang van 1.7.1997

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top