Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

19 mei 1992 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 32 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 1.7.1992)

    Artikel 1. "Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid", en de "Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp" zijn van rechtswege aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

    Artikel 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1992.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top