Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

19 maart 1996 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 30.3.1996) (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.5.1999 - Koninklijk Besluit van 1.3.2000 (B.S. 6.4.2000)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top