19 maart 1996 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 30.3.1996) (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.5.1999 - Koninklijk Besluit van 1.3.2000 (B.S. 6.4.2000)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top