22 november 1932 - Koninklijk besluit houdende instelling en inrichting van een bijzondere kas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid (BS 1.12.1932) (Opgeheven)

    Opgeheven vanaf 1.1.1998 - Wet van 22.2.1998, art. 51 (B.S. 3.3.1998)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top