Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

26 juni 1992 - Koninklijk besluit houdende verhoging van de dotatie van het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (BS 5.8.1992)

    Artikel 1. Het bedrag van de dotatie bedoeld in artikel 107, § 4, eerste lid, 1°, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders wordt verhoogd met 10 pct. voor het jaar 1991.

    Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top