Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

28 maart 1984 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen waaronder de toekenning van ingehouden kinderbijslag kan worden verkregen (BS 25.4.1984) (Opgeheven)

    Opgeheven sinds 01.07.1992  (Koninklijk Besluit van 25.10.1992 - B.S. 13.11.1992)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top