28 maart 1984 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen waaronder de toekenning van ingehouden kinderbijslag kan worden verkregen (BS 25.4.1984) (Opgeheven)

    Opgeheven sinds 01.07.1992  (Koninklijk Besluit van 25.10.1992 - B.S. 13.11.1992)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top