14 februari 1984 - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 6.3.1984) (Opgeheven)

    Opgeheven sinds 14.2.1994 - Koninklijk besluit van 19.3.1996 (B.S. 30.3.1996)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top