5 april 1938 - Koninklijk besluit houdende verlaging, ten aanzien van de daarin genoemde gezinstoelagencompensatiekassen, van de minima gesteld bij het 3° onder artikel 8 van de wet van 4 augustus 1930 (BS 4.5.1938)

  Artikel 1. Het minimum getal van 50 leden-werkgevers vereist krachtens artikel 8 van voornoemde wet van 4 augustus 1930, wordt verlaagd en gebracht op 10, wat betreft de hiernavermelde compensatiekassen (1):

  (...) (2)

  "Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages de la province de Liège" 138, boulevard de la Sauvenière, LIEGE (3);

  "Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du Centre", 15, rue de Baume, LA LOUVIERE (4);

  "Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du Couchant de Mons" 2, rue de la Réunion, MONS (5);

  "Caisse de compensation des allocations familiales des carrières et au tres industries des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre", 23, rue Puissant, CHARLEROI (6);


  "Caisse de compensation des allocations familiales des carrières et autres industries de la région de Soignies", 43, rue du Nouveau-Monde, SOIGNIES (7);

  "Caisse de compensation de l'Union chimique belge pour allocations familiales", Louizalaan 61, BRUSSEL (8);

  Verrekenkas der invoerders van minerale oliën, Stoopstraat 1, ANTWERPEN (9);

  "Caisse de compensation Tabacofine", Lange Gasthuisstraat 32, ANTWERPEN (10);

  "Caisse professionnelle verrière de compensation pour allocations familiales", 48, quai de Brabant, CHARLEROI (11);

  "Caisse de compensation pour allocations familiales de l'association des fabricants de glaces de Belgique", Lakenstraat 35a, BRUSSEL (12);

  (...)

  Compensatiekas voor Familievergoeding der ceramische- en meubelnijverheden in 't Kortrijkse, Doornikwijkstraat 2, KORTRIJK (13);

  Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de grote Belgische winkelmagazijnen, Lakensestraat 35a, BRUSSEL (14);

  (...)

  Art. 2. Het minimum getal van 3.000 arbeiders vereist krachtens artikel 8 van de wet van 4 augustus 1930, wordt verlaagd en op 1.500 gebracht, wat betreft de hierna vermelde compensatiekassen.

  (...)

  "Caisse d'allocations familiales des notaires de Belgique", 1, Kleine Noordstraat, BRUSSEL (15);

  Art. 3. De minima getallen van 50 leden-werkgevers en 3.000 arbeiders vereist krachtens artikel 8 van de wet van 4 augustus 1930, worden verlaagd en respectievelijk op 10 en 1.500 gebracht, wat betreft de hierna vermelde compensatiekassen:

  Gewestelijke Kas voor Familievergoedingen der steenbakkerijen van Boom en omstreken, 17, Tuyaertstraat, BOOM (16);

  "Familienzulagenkasse des allgemeinen Arbeitsgeberverbandes des Kreises Eupen", 79, Neustrasse, EUPEN (17);

  (...)

  Art. 4. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.


  --------------
  (1) Art. 23, laatste alinea der geordende wetten.
  (2) Bij K.B. van 3.2.1967 werd de vermelding "Compensatiekas der familievergoedingen der koolmijnen van Limburg, Schiervellaan 13, Hasselt" geschrapt, met ingang van 1.3.1967 (B.S. 1.3.1967). Dit kinderbijslagfonds, vanaf 1975 "Kinderbijslagfonds van Limburg" genoemd, heeft als adres : Kunstlaan 20, 3500 HASSELT.
  (3) Sedert 1.4.1967 opgeslorpt door de C.9, Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liègeoise, 191, Boulevard Emile de Laveleye, 4020 LIEGE.
  (4) Sedert 1.4.1979 opgeslorpt door C.31, Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie et du commerce du Hainaut, Faubourg de Binche 33, 7078 LE ROEULX.
  (5) Sedert 1.7.1981 opgeslorpt door C.31, Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie et du commerce du Hainaut.
  (6) Sedert 1.1.1979 opgeslorpt door C.10, Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur, 21, rue Puissant, 6000 CHARLEROI.
  (7) Sedert 31.12.1978, ontbonden, de aangeslotenen werden overgebracht naar C.22, Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons, 69, Bd. Kennedy, 7000 MONS.
  (8) Sedert 1.1.1983 gefusioneerd met K.39, "De Familie", Kinderbijslagfonds, Kartuizerstraat 45, 1000 BRUSSEL.
  (9) Sedert 15.5.1979, Kinderbijslagfonds van de Petroleumnijverheid en -Handel, van de petrochemie en van de aanverwante Bedrijven V.Z.W. genoemd, Wetenschapsstraat 4, 1040 BRUSSEL.
  (10) Sedert 1.10.1973 gefusioneerd met K.19, Algemene Compensatiekas voor Werknemers (A.C.V.W. kinderbijslagfonds), Lamorini¦restraat 85, 2000 ANTWERPEN.
  (11) Opgeslorpt sedert 1.7.1957 door C.10, Caisse de Compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur, 21, rue Puissant, 6000 CHARLEROI.
  (12) Sedert 1.1.1982 gefusioneerd met K.51, Kinderbijslagfonds "ASSUBEL", v.z.w., Lakensestraat 39, 1000 BRUSSEL.
  (13) Ontbonden: de leden zijn allen aangesloten bij de K.51, Kinderbijslagfonds "Mutuelle der Verenigde Syndicaten", Lakensestraat 39, BRUSSEL, thans Kinderbijslagfonds "ASSUBEL", v.z.w., genoemd.
  (14) Sedert 1.1.1982 gefusioneerd met K.51, Kinderbijslagfonds "ASSUBEL", v.z.w., Lakensestraat 39, 1000 BRUSSEL.
  (15) K.79
  (16) Overgenomen sedert 1.7.1963 door de K.19, Compensatiekas van het Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers, thans Algemene Compensatiekas voor Werknemers genoemd, Lamorinièrestraat 85, ANTWERPEN.
  (17) Thans "Familienzulagenkasse der Ostgebiete (Verrechnungskasse)" genoemd, Residenz Reinarthof, Herbesthaler Strasse 1a, 4700 EUPEN.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top