5 oktober 2006 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgocontrol en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (B.S. 20.11.2006)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van Belgocontrol.

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2008 vatbaar voor herziening op voorstel van Belgocontrol of van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2006.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top