Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

7 juli 2002 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de nadere regels van een eventuele herziening (BS 27.7.2002)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

  Art. 2. De administratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd. Dit percentage is vanaf 1 januari 2003 vatbaar voor herziening op voorstel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap of van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2002.

  Art. 4. Onze Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top