9 december 1983 - Koninklijk besluit nr. 228 houdende vermindering van de kinderbijslag voor de werknemers en voor de personeelsleden van de openbare sector (BS 16.12.1983) (Opgeheven)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top