Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

12 juni 1974 - Ministerieel besluit waarbij de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de sociale inspectie van het Ministerie van sociale voorzorg belast worden met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 2.7.1974)

    Artikel 1. De inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg zijn belast met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

    Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top