1 augustus 1985 - Ministerieel besluit tot instelling van een brevet van rechthebbende ter uitvoering van artikel 71, § 3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 21.8.1995)

    Opgeheven door het ministerieel besluit van 26.6.2002, art. 12 (B.S. 27.7.2002), vanaf 1.8.2002.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top