Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

1 augustus 1985 - Ministerieel besluit tot instelling van een brevet van rechthebbende ter uitvoering van artikel 71, § 3 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 21.8.1995)

    Opgeheven door het ministerieel besluit van 26.6.2002, art. 12 (B.S. 27.7.2002), vanaf 1.8.2002.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top