Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 10 Groeipakketdecreet

  §1. In afwijking van artikel 9, §1, geven eerste kinderen en meerlingen die geboren zijn na 31 december 2018 geen recht op een startbedrag geboorte als de begunstigde al een voorafbetaling van het kraamgeld heeft ontvangen tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018 overeenkomstig artikel 73bis, §1, derde lid, 1°, van de Algemene kinderbijslagwet.

  Als de begunstigde een voorafbetaling van het kraamgeld ontvangt tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018 voor eerste kinderen en meerlingen van wie de vermoedelijke geboortedatum na 31 december 2018 ligt, wordt, in afwijking van artikel 73bis, §1, derde lid, 1°, van de Algemene kinderbijslagwet, het bedrag van het kraamgeld beperkt tot 1100 euro. Als eerste kinderen en meerlingen uiteindelijk toch vóór 1 januari 2019 worden geboren, geven ze recht op het positieve saldoverschil tussen het bedrag van het kraamgeld, vermeld in artikel 73bis, §1, derde lid, 1°, van de Algemene kinderbijslagwet, en 1100 euro.

  §2. In afwijking van artikel 9, §1, geven tweede of volgende kinderen die geboren zijn na 31 december 2018, recht op het positieve saldoverschil tussen het startbedrag geboorte en het kraamgeld als de begunstigde al een voorafbetaling van het kraamgeld heeft ontvangen tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018 overeenkomstig artikel 73bis, §1, derde lid, 2°, van de Algemene kinderbijslagwet.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top