Vlaanderen

Artikel 14 Groeipakketdecreet

Het basisbedrag, vermeld in artikel 13, wordt met een maandelijkse wezentoeslag verhoogd voor het rechtgevende kind van wie minstens een van de ouders is overleden of bij wie het vermoeden van afwezigheid van minstens één van de ouders is vastgesteld.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top