Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 41 Groeipakketdecreet

  §1. Bij het vastleggen van de minimum- en maximuminkomensgrens wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  1° het aantal personen ten laste in het gezin;

  2° het aantal studenten in het gezin die tijdens het school- of academiejaar in kwestie hoger onderwijs volgen;

  3° het aantal personen in het gezin die fiscaal als gehandicapt worden aangemerkt.

  §2. De waarde van elke factor wordt uitgedrukt in punten.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top