Vlaanderen

Artikel 44 Groeipakketdecreet

Bij de berekening van het bedrag van de selectieve participatietoeslag in het secundair onderwijs, zoals bepaald in artikel 48 van dit decreet, wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de rechthebbende leerling, vermeld in artikel 24, al dan niet een interne leerling is.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top