Vlaanderen

Artikel 45 Groeipakketdecreet

Het bedrag van de selectieve participatietoeslag is afhankelijk van het door de rechthebbende leerling, vermeld in artikel 24, gevolgde onderwijs, van de hoogte van de gezinsinkomsten en van de puntenlast ten aanzien van de gezinskomsten.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top