Vlaanderen

Artikel 46 Groeipakketdecreet

Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het kleuteronderwijs bedraagt de selectieve participatietoeslag 103,70 euro.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top