Vlaanderen

Artikel 47 Groeipakketdecreet

§1. Voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het lager onderwijs bedraagt een volledige selectieve participatietoeslag 188,19 euro.

De uitzonderlijke selectieve participatietoeslag bedraagt voor rechthebbende leerlingen als vermeld in artikel 24, in het lager onderwijs 244,37 euro.

De minimale selectieve participatietoeslag bedraagt 121,01 euro.

§2. Het uiteindelijke bedrag van de selectieve participatietoeslag wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top