Vlaanderen

Artikel 61 Groeipakketdecreet

Iedere wijziging van de begunstigden die zich voordoet in de loop van een maand, heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de wijziging plaatsvond.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top