Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 60 Groeipakketdecreet

    De Vlaamse Regering bepaalt welke personen als begunstigden worden aangewezen als een rechtgevend kind verdwenen is of het voorwerp uitmaakt van een ontvoering.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top