Vlaanderen

Artikel 60 Groeipakketdecreet

De Vlaamse Regering bepaalt welke personen als begunstigden worden aangewezen als een rechtgevend kind verdwenen is of het voorwerp uitmaakt van een ontvoering.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top