Vlaanderen

Artikel 62 Groeipakketdecreet

De selectieve participatietoeslagen leerling, vermeld in boek 2, deel 2, titel 1, worden toegekend aan de rechthebbende leerling.

De selectieve participatietoeslagen student, vermeld in boek 2, deel 2, titel 2, worden toegekend aan de rechthebbende student.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top