Vlaanderen

Artikel 63 Groeipakketdecreet

De andere toelagen, vermeld in boek 2, deel 3, worden toegekend aan het rechthebbende kind of de rechthebbende leerling.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top