Vlaanderen

Artikel 74 Groeipakketdecreet

§1. De selectieve participatietoeslagen student, vermeld in boek 2, deel 2, titel 2, worden uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, op basis van dezelfde regels en termijnen als bepaald in het decreet van 8 juni 2007, op dezelfde bankrekening van de student als de bankrekening die gebruikt wordt voor de uitbetaling van de studietoelage.

De student kan voorafgaand aan de uitbetaling in zijn eigen belang het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming verzoeken om de selectieve participatietoeslagen student uit te betalen op een andere bankrekening.

§2. De Vlaamse Regering kan de uitvoeringsregels van de uitbetaling selectieve participatietoeslag student nader bepalen. De Vlaamse Regering bepaalt het tijdstip waarop de selectieve participatietoeslagen student worden uitbetaald.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top