Artikel 77 Groeipakketdecreet

§1. De Vlaamse Regering bepaalt onder welke voorwaarden provisionele uitbetalingen gedaan kunnen worden en uitbetalingen tijdelijk geschorst kunnen worden.

§2. De begunstigden kunnen geheel of gedeeltelijk afstand doen van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

De Vlaamse Regering kan de procedure daarvoor bepalen.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top