Vlaanderen

Artikel 76 Groeipakketdecreet

De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden uitbetaald op een bankrekening.

Als een betaling van de gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2, om technische of sociale redenen niet mogelijk is per overschrijving, worden de toelagen betaald met een circulaire cheque, volgens de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top