Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 76 Groeipakketdecreet

   

  (08.08.2022 - ...)

  De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden uitbetaald op een bankrekening.

  Als een betaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, om technische of sociale redenen niet mogelijk is per overschrijving, bepaalt de Vlaamse Regering met welk betaalmiddel de toelagen worden uitbetaald en volgens welke regels.

  Decreet van 1 juli 2022 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018 (B.S. 29.07.2022) - artikel 13 - inwerkingtreding 08.08.2022

  In artikel 76, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "gezinsbijslagen, vermeld in deel 1 van boek 2," vervangen door de woorden "toelagen in het kader van het gezinsbeleid" en wordt de zinsnede ", worden de toelagen betaald met een circulaire cheque, volgens de regels die de Vlaamse Regering bepaalt" vervangen door de woorden "bepaalt de Vlaamse Regering met welk betaalmiddel de toelagen worden uitbetaald en volgens welke regels".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top