Vlaanderen

Artikel 84 Groeipakketdecreet

De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden toegekend, hetzij ambtshalve telkens als dat materieel mogelijk is, hetzij op schriftelijk verzoek.

De Vlaamse Regering kan de nadere uitvoering van het eerste lid bepalen.

 

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top